شکستگی ها و آسیب های ناحیه صورت

 

متاسفانه آسیبهای صورت متعاقب تصادفات و حوادث مختلف جزیی از زندگی امروزه بوده و باعث از بین رفتن زیبایی و عملکرد در ناحیه صورت می شود که بسیاری از این نقایص با رسیدگی به موقع و جراحی و درمان دقیق قابل درمان هستند. این درمانها نیازمند تجربه و توانایی بالای جراح در اعمال جراحی استخوانهای صورت و فکین می باشد. در صورتیکه جراح توانایی انجام آنرا ندارد بهتر است بیمار را به جراح مناسب معرفی نماید تا بیمار شانس دستیابی دوباره به زیبایی خود را از دست نداده و در عین حال مجبور به انجام اعمال جراحی متعدد نشود.