تزریق فیلر (ژل)

 

فیلرها موادی هستند از جنسهای مختلف که معمولا به شکل ژل  برای حجم دادن به نواحی مختلف بدن ساخته شده اند. تزریق فیلر ها در صورت به شرطی که با تشخیص درست و با تکنیک صحیح در حجمهای منطقی استفاده شود  می تواند در از بین بردن چروکهای پوستی و یا ایجاد  بر آمدگی در نواحی که تورفتگی دارند موثر باشند. فیلرها انواع موقت و دائم دارند و بعلت احتمال عفونت حتما باید تحت نظر جراح زیبایی تزریق شوند. بنابراین از تزریق ژل توسط افرادی که تخصص در درمانهای زیبایی ندارند جدا خودداری نمایید.