ساکشن چربی (لیپوساکشن)

 

در بیمارانی که اضافه وزن دارند بافت چربی اضافی در ناحیه گردن تجمع میابد و باعث ایجاد غبغب می گردد. اگر بیمار پوست اضافی در ناحیه نداشته باشد این امکان وجود دارد که بافتهای چربی بوسیله ساکشن و بدون برش برداشته شوند .

این درمان باعث می شود که لبه تحتانی استخوان فک پایین مشخص شود که یکی از فاکتورهای زیبایی مهم در صورت می باشد.همچنین درمان ساکشن در کنار جراحی چانه و لیفت گردن یکی دیگر از درمانهای رفع غبغب می باشد که با تشخیص درست جراح می تواند استفاده شود.