پروتزهای صورت

 

با افزایش سن بافتهای صورت شامل عضلات، چربی و حتی استخوانها دچار تحلیل می شوند. خالی شدن بافتهای زیر پوست یکی از علل افتادگی پوست صورت می باشد.

بجز این در افراد جوان هم بصورت ژنتیک ممکن است برآمدگیهای استخوانی در مناطقی مثل گونه ها، چانه و یا زاویه فک پایین بخوبی شکل نگرفته و نمایان نباشد و همین امر در ایجاد یک صورت نا زیبا بسیار موثر خواهد بود. از آنجایی که این برآمدگیهای استخوانی ساپورتی برای بافتهای نرم می باشند برآمده نبودن آنها می تواند باعث افتادگی بافت نرم شود که تشخیص این مشکل و درمان درست بسیار اهمیت دارد.

برای مثال در بسیاری از بیماران عقب بودن چانه باعث شلی و افتادگی بافت گردن و ایجاد غبغب می شود که در اینجا تشخیص و طرح درمان درست بسیار مهم است چون ساکشن و یا لیفت گردن به هیچ عنوان باعث حل مشکل نمی شود ولی جلو آوردن چانه با پروتز و یا در صورت صلاحدید جراح بوسیله جنیوپلاستی باعث کشش ناحیه غبغب شده و نتایج معجزه آمیزی در پی خواهد داشت.

پروتز گونه

 

 

پروتز چانه

 

 

پروتز زاویه فک