چال گونه

 

در بعضی افراد قرار گیری و اتصال عضلات حالت دهنده صورت به شکلی است که این نوع قرار گیری عضلات باعث ایجاد فرورفتگی در ناحیه گونه در هنگام لبخند می شود.

از لحاظ زیبایی این وضعیت باعث ایجاد یک لبخند جذاب می شود. در کسانیکه این فرورفتگی وجود ندارد این امکان هست که با یک عمل جراحی ساده بصورت سرپایی چال گونه ایجاد شود.