جراحی زیبایی گوش (اتوپلاستی)

 

این عمل جراحی برای اصلاح بد شکلیهای گوش خارجی و یا لاله گوش انجام می شود.یکی از این بدشکلیها برآمده بودن گوش خارجی است. در این روش برش در ناحیه پشت گوش انجام شده و پس از برداشتن غضروف اضافی و اصلاح بد شکلی با نخ ظریف بخیه خواهد شد که جای زخم محو شده و در معرض دید نخواهد بود.یکی دیگر از بدشکلیهای گوش مربوط به ناحیه نرمه گوش است که شامل اندازه بزرگ و یا اشکال پیچ خورده یا متصل است که این موارد نیز با انجام جراحی قابل اصلاح می باشند.