جراحی ناهنجاریهای فکی

 

رشد فکین در انسان تابع عواملی چون ژنتیک ،محیط و آسیبهای مختلف است و ممکن است این عوامل باعث شوند که از لحاظ میزان و شکل رشد، فکین هماهنگی لازم را با هم یا با دیگر اجزای صورت نداشته باشند که همین باعث ایجاد بد شکلیها و از بین رفتن عملکرد مناسب در صورت خواهد شد. جلو یا عقب بودن فک بالا یا پایین و یا چانه و عدم تماس مناسب دندانها برای تکلم، جویدن و یا بلع و همچنین نمایان شدن کم یا بیش از حد دندانها و لثه در هنگام لبخند و یا انحراف فکین به چپ و راست و یا دراز یا کوتاه بودن صورت  نمونه ای از مشکلات زیبایی و عملکردی فکین می باشند. این ناهنجاریها باید با اطلاع کامل جراح از سیستم دندانی و مفصل فک و انجام درمانهای اورتدنسی قبل و بعد از جراحی در صورت نیاز انجام گیرد که بسیار وابسته به علم دندانپزشکی و بصورت خاص در حیطه فعالیت متخصصین جراحی فک و صورت می باشد. نا گفته نماند که تمامی اجزای دیگر صورت مانند بینی، گونه ها و غیره وابستگی کامل به وضعیت فکین دارند و در صورتی که مشکلات فکی وجود داشته باشند و درمان نشده باقی بمانند امکان رسیدن به نتیجه ایده آل دردرمانهای زیبایی مناطق دیگر صورت نیز میسر نخواهد بود. پس شایسته است جراحی زیبایی در ناحیه صورت توسط جراحانی انجام شود که احاطه کامل به تمامی اعمال زیبایی صورت داشته باشند و آگاهی کامل در مورد مشکلات صورت و اعمال مورد نیاز به بیمار بدهند.